Nej, folk må selv ta­ge an­svar for de­res liv

BT - - DEBAT -

MET­TE ABILD­GAARD

at gi­ve statsor­di­ne­re­de sna­ck­gu­le­rød­der til over­va­eg­ti­ge dan­ske­re for at få dem til at skif­te flø­de­skum­ska­ger­ne ud med grønt­sa­ger og an­dre sun­de al­ter­na­ti­ver. Hvis vi ac­cep­te­rer, at det er sta­tens an­svar at mo­ti­ve­re og lok­ke os til at va­el­ge en sun­de­re livs­stil, så vi kan få fle­re år med vo­res børn og bør­ne­børn, har vi fra­lagt os et­hvert an­svar for vo­res eget liv. Jeg fryg­ter, at den ten­dens vil spre­de sig til an­dre om­rå­der, hvor folk plud­se­lig skal be­løn­nes af sta­ten for at gø­re det for­nuf­ti­ge – det må va­e­re op til den en­kel­te.

DET SVA­RER TIL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.