Ma­don­na rørt over brutal hi­sto­rie

BT - - NYHEDER -

Den stør­ste kamp af al­le er at bli­ve ac­cep­te­ret af be­folk­nin­gen, og klør du på og gi­ver en hånd med til det he­le, så får du en an­den respekt Brian Sand­berg

Su­per­stjer­nen Ma­don­na er i øje­blik­ket i Ke­nya, hvor hun sam­men med sin vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion rejser rundt for at se, hvor­dan man kan for­bed­re li­vet for folk, der le­ver i nog­le af Afri­kas stør­ste slu­m­om­rå­der.

Det skri­ver or­ga­ni­sa­tio­nen Tho­mas Reuters Fo­un­da­tion.

Det var hi­sto­ri­en om, hvor­dan en fe­mårig pi­ge for ny­lig var ble­vet vold­ta­get af en na­bo i et slu­m­om­rå­de i lan­dets ho­ved­stad Nairo­bi, der brag­te tå­rer frem i øj­ne­ne hos ver­dens­stjer­nen, der fik hi­sto­ri­en for­talt af pi­gens far.

Det forta­el­ler Tre­vor Neil­son, som be­sty­rer san­ge­r­in­dens vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion Ma­don­na’s Ri­sing Ma­lawi and Ray of Light Fo­un­da­tion.

»Det var en ut­ro­lig sta­erk og foru­ro­li­gen­de sam­ta­le om re­a­li­te­ter­ne af vol­den i dis­se men­ne­skers liv,« ly­der det fra Tre­vor Neil­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.