Pro­test over po­li­ti-drab på sort mand i USA

BT - - NYHEDER -

Om­kring 100 bor­ge­re er gå­et på ga­den ba­e­ren­de på ban­ne­re med ord­ly­den ’Ret­fa­er­dig­hed for Alt­on’ og ’Ha­en­der­ne op, skyd ik­ke’ i Ba­ton Rou­ge i sta­ten Lou­i­si­a­na i USA.

De pro­teste­rer over dra­bet på en 37-årig af­ro­a­me­ri­kansk mand ved navn Alt­on Ster­ling, som i tirs­dags blev skudt fle­re gan­ge i bry­stet af lo­kalt po­li­ti.

Dra­bet blev fil­met af et vid­ne og af over­våg­nings­ka­me­ra­er på det ind­købs­cen­ter, Ster­ling stod for­an.

På op­ta­gel­ser­ne ser det ud, som om den ene af be­tjen­te­ne sky­der to gan­ge, stop­per op, og der­ef­ter af­fy­rer yder­li­ge­re to skud. Det si­ger den ef­ter­lad­te fa­mi­lies ad­vo­kat Ed­mond Jor­dan.

De to be­tjen­te er mid­ler­ti­digt sus­pen­de­ret, mens dra­bet bli­ver ef­ter­for­sket

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.