Kul­tur En ør­kes­løs van­dring

BT - - KULTUR -

FILM

’Ice Age: Den vil­de­ste rej­se’ Ani­ma­tion ******

Man skal nok va­e­re en me­get tro­fast ’Ice Age’-fan for vir­ke­lig at sa­et­te pris på lø­jer­ne i den­ne fem­te film, som har få­et un­der­tit­len ’Den vil­de­ste rej­se’. Ani­ma­tio­nen er flot, 3D-ef­fek­ter­ne hol­der vand, me­e­e­en hi­sto­ri­en … dén kni­ber det med.

Det fø­les lidt, som om hol­det bag ’Ice Age 5’ har af­holdt en brain­storm, ka­stet al­le ide­er ned i en gry­de og kogt dem sam­men til en stor pa­e­re­va­el­ling, der er kom­met til at sma­ge lidt af det he­le og al­li­ge­vel af in­gen­ting… Sva­er at tol­ke for de små Som al­tid sky­des ’Ice Age’ i gang med en lil­le, ab­surd for­film med for­tid­se­ger­net Scrat, der jag­ter sit agern – som den­ne gang fø­rer ham ud i rum­met. Her kom­mer han til at sa­et­te en kos­misk ka­e­de­re­ak­tion i gang, der kan fø­re til Jor­dens og de ka­e­re ’Ice Ages’-ven­ners un­der­gang. Be­syn­der­lig og ro­det ro­adm­ovie Scrat er ble­vet kult blandt Ice Age­fans, men når jeg skal va­e­re ae­r­lig, hav­de jeg sva­ert ved at ka­pe­re for­fil­men, og jeg ta­en­ker, at den må va­e­re end­nu sva­e­re­re at tol­ke for de man­ge små po­der, som nok skal en tur i bif­fen i fe­ri­en, i alt fald hvis som­mer­vej­ret fort­sa­et­ter sin lu­ne­fuld­hed.

Nu­vel, ne­de på Jor­den ån­der alt fred og idyl blandt de gam­le ven­ner fra de tid­li­ge­re film. Mam­mut­far Man­fred og mam­mut­mor El­lie har det sva­ert med, at de­res el­ske­de mam­mut­dat­ter Fer­sken skal gif­tes med hip­ster-mam­mut Juli­an. Det kik­se­de doven­dyr Sid kan ik­ke fin­de en ka­e­re­ste, og sa­bel­ti­ge­ren Die­go og hans ko­ner er be­kym­re­de for, om de kan bli­ve go­de fora­el­dre, når al­le de ka­e­re små er ban­ge for dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.