Ve­te­ran i dansk mu­sik: Pas nu på Lukas Gra­ham!

BT - - TV/RADIO -

Det er me­re end 50 år si­den, at pig­t­rå­ds- og fol­kemu­si­ke­ren Stig Møl­ler kun­ne kal­de sig ny i mu­sik­bran­chen. Al­li­ge­vel var han me­get yd­myg over at få en rol­le i Lukas Gra­hams mu­sik­vi­deo til ’7 Years’, forta­el­ler han i sjet­te epi­so­de af vi­deo­føl­je­to­nen ’Lukas Gra­ham – What’s the Dream?’.

»Da jeg hør­te, at jeg skul­le syn­ge det her num­mer, blev jeg da fuld­sta­en­dig bea­e­ret. Den stod­der, han fly­ver fle­re hund­re­de me­ter over mig, selv om jeg ba­sker med vin­ger­ne,« si­ger Stig Møl­ler i vi­deo­en og ge­sti­ku­le­rer vildt med ar­me­ne.

Imel­lem op­ta­gel­ser­ne på For­chham­mers hjem­me­ba­ne Chri­sti­a­nia var den 70-åri­ge mu­si­ker sød til at ro­se ban­det og i sa­er­de­les­hed front­man­den Lukas For­chham­mer.

Men Stig Møl­ler, der bl.a. er kendt for sin tid i 1960er-ban­det Step­pe­ul­ve­ne og so­lonum­me­ret ’Sik­ke en dej­lig dag det er i dag’, har og­så si­ne be­kym­rin­ger for he­le det cir­kus, den un­ge sanger plud­se­lig er ble­vet en del af.

»Ba­re I pas­ser på ham, det må I love mig. Sørg for, at han ik­ke får stor­heds­v­an­vid el­ler bli­ver ånds­svag,« si­ger den om­sorgs­ful­de mu­si­ker i do­ku­men­ta­ren, som ban­det selv står bag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.