DEN FAVORABLE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

2 ,00

TYS­KLAND - FRANK­RIG FOD­BOLD EM, KLOK­KEN 21:00 BEG­GE HOLD SCO­RER I KAM­PE N

Stormø­de om en fi­na­le­plads, hvor det lig­ner mål til beg­ge hold. Tys­kland har godt nok kun luk­ket ét mål ind i tur­ne­rin­gen, men har her Mats Hum­mels i ka­ran­ta­e­ne, og uden ham var de­fen­si­ven klart sva­ek­ket mod Ukrai­ne, hvor det var rent held, at man ik­ke luk­ke­de mål ind. Man mang­ler så godt nok og­så Ma­rio Go­mez i den an­den en­de af ba­nen, men her har man trods alt sta­dig gan­ske fin kva­li­tet at sa­et­te i ste­det. Den fran­ske of­fen­siv har og­så set no­get sta­er­ke­re ud end den fran­ske de­fen­siv, og derfor prø­ves her et spil på, at beg­ge hold sco­rer.

Od­dset er fun­det hos Bet­fair Sports­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.