DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1,55

STA­BA­EK - CON­NA­HS QU­AY EU­RO­PA LE­AGUE KVAL., KLOK­KEN 19:00 UN­DER 3,5 MÅL I KAM­PEN

Den før­ste kamp i Wa­les blev 0-0 ef­ter en me­get chan­ce­fat­tig fo­re­stil­ling, og det er sva­ert at se re­tur­kam­pen bli­ve no­get mål­or­gie. Wa­li­si­ske hold ka­em­per al­tid godt for sa­gen, og selv om Sta­ba­ek selv­føl­ge­lig er et bed­re hold, er det langt fra åben­lyst, at de ba­re kø­rer Con­na­hs Qu­ay over i re­tur­kam­pen. Det nor­ske mand­skab har nem­lig haft en elen­dig sa­e­son og lig­ger un­der nedryk­nings­stre­gen og skal søn­dag ud i en me­get vig­tig bund­kamp mod Lil­le­strøm, så har man blot det nød­ven­di­ge re­sul­tat, må man gå ud fra, at der spa­res på kra­ef­ter­ne.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.