Drømm­ejob

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TALENTSPEJDEREN søn har i før­ste om­gang få­et en kon­trakt på et år.

Tom­my Møl­ler Ni­el­sen har en lang kar­ri­e­re med er­fa­ring fra man­ge for­skel­li­ge klub­ber bag sig. Han har i fle­re om­gan­ge va­e­ret tra­e­ner i B1909, as­si­stra­e­ner i de skot­ske klub­ber Ran­gers og Aber­de­en, samt bå­de as­si­stent- og vi­ka­ri­e­ren­de ch­eftra­e­ner i Vi­borg, ch­eftra­e­ner i HB Kø­ge, in­den han se­ne­st var as­si­stent­tra­e­ner i FC Vestsja­el­land.

Til­ba­ge i 2012 blev han kørt ned un­der en cy­kel­tur og på­drog sig et al­vor­ligt kra­nie­brud, men han ka­em­pe­de sig til­ba­ge på si­de­linj­en igen. Han blev si­den fy­ret i HB Kø­ge, men han fik ret­tens ord for, at fy­rin­gen var uret­ma­es­sig, og klub­ben måt­te be­ta­le er­stat­ning til den fy­re­de tra­e­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.