Mourin­ho hen­ter stolt ’Hen­rikh’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FORSTAERKNING Mk­hi­tary­an har Mourin­ho og­så hen­tet Zla­tan Ibra­him­ovic og Eric Ber­trand Bail­ly til Man­che­ster.

José Mourin­ho gla­e­der sig til at ar­bej­de sam­men med Hen­rikh Mk­hi­tary­an, der i den for­gang­ne sa­e­son blev kå­ret til Bun­des­liga­ens bed­ste spil­ler af si­ne kol­le­ger.

»Hen­rikh er en me­get ta­lent­fuld fod­bold­spil­ler, som har vist glim­ren­de form for bå­de sit klubhold og sit lands­hold. Han er en rig­tig hold­spil­ler med fan­ta­sti­ske ev­ner, og han har og­så et godt øje for at sco­re mål. Jeg er be­gej­stret for, at han har valgt at skif­te til Uni­ted. Jeg tror, han vil sa­et­te sit af­tryk på hol­det me­get hur­tigt, idet hans spil pas­ser godt til Pre­mi­er Le­ague. Vi ser al­le sam­men frem til at ar­bej­de sam­men med ham,« si­ger Mourin­ho til Man­che­ster Uni­teds hjem­mesi­de, mens Hen­rikh Mk­hi­tary­an sup­ple­rer om skif­tet:

»Jeg er me­get stolt over at skul­le spil­le for Man­che­ster Uni­ted. Det­te skif­te er en drøm, der går i op­fyl­del­se for mig. Jeg er be­gej­stret for at skul­le spil­le for en klub med så ha­e­der­kro­net en hi­sto­rie, og jeg hå­ber at va­e­re en del af klub­ben i lang tid.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.