Besty­rel­ses­bal­la­de i Es­b­jerg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er bal­la­de i Es­b­jerg fB her kort før sa­e­son­star­ten. Tra­e­ner Jonas Dal er fy­ret, og på le­del­ses­plan er Jo­hn­ny Nim trå­dt ud af be­sty­rel­sen, som nu kun be­står af fi­re mand.

»Det er man­ge ting, der gør, at jeg har valgt at tra­e­de ud. Bund­linj­en er, at jeg ik­ke er enig i de dis­postio­ner, be­sty­rel­sen fo­re­ta­ger, og så må man jo gi­ve plads til nye kra­ef­ter,« si­ger Jo­hn­ny Nim til BT.

Han vil ik­ke ud med, hvil­ke ting der har gjort, at han har valgt at tra­ek­ke sig. Men di­rek­te fo­re­s­purgt til tra­e­ner­si­tu­a­tio­nen, hvor Es­b­jerg i sid­ste uge valg­te at fy­re Jonas Dal, sva­rer han:

»Jonas Dal har al­drig va­e­ret min kop te. Der er for me­get krav­le­gård over ham. Det er i mi­ne øj­ne en for­nuf­tig dis­po­si­tion at skil­le sig af med Jonas Dal.«

Men i det ci­vi­le liv er Jo­hn­ny Nim lands­for­mand for fag­for­e­nin­gen Det Fag­li­ge Hus, der er sponsor for FC Midtjyl­land. Og her lig­ger en del af for­kla­rin­gen be­gra­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.