Da­gens op­tur

BT - - TOUR DE FRANCE -

DET ER UHYRE SVA­ERT AT KOM­ME UDEN OM

Greg van Aver­ma­et (BMC) som da­gens op­tur. Bel­gi­e­ren ram­te det helt rig­ti­ge ud­brud, og med 17 km igen sag­de han far­vel til si­ne føl­ge­s­ven­de og kør­te ale­ne op til mål i Le Li­o­r­an. Eta­pe­sejr til Aver­ma­et - for an­det år i tra­ek - og nu er han i lø­bets gu­le fø­rer­trø­je med he­le 5,11 mi­nut­ter ned til na­er­me­ste for­føl­ger. »Jeg var glad for eta­pe­sej­ren sid­ste år, men at jeg nu får bå­de en eta­pe­sejr og den gu­le fø­rer­trø­je, er en ting, man kun op­le­ver én gang i li­vet, og jeg vil ny­de det så me­get som over­ho­ve­det mu­ligt i mor­gen,« sag­de han ef­ter­føl­gen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.