Da­gens nedtur

BT - - TOUR DE FRANCE -

AL­BER­TO CON­TA­DOR STOD FOR DA­GENS NEDTUR.

Spørgs­må­let er, om Tin­koff-spa­ni­e­ren over­ho­ve­det skal reg­nes for en af lø­bets top­fa­vo­rit­ter me­re. Con­ta­dor har i de se­ne­ste ud­ga­ver af Tour de Fran­ce haft sto­re pro­ble­mer med at føl­ge med på bjer­ge­ta­per­ne - og i går var in­gen und­ta­gel­se. Spa­ni­e­ren - der har va­e­ret sta­er­kt uhel­dig med fle­re styrt på de før­ste eta­per - kun­ne ik­ke føl­ge med, da Nairo Qu­in­ta­na (Mo­vistar) ryk­ke­de på den na­est­sid­ste stig­ning. Sam­let er Con­ta­dor al­le­re­de 1,17 mi­nut­ter ef­ter Chris Froo­me (sky) og Qu­in­ta­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.