Dan­sker­ne i tvivl før EM-se­mi­fi­na­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM’s må­ske stør­ste kamp på pa­pi­ret er Tys­kland mod Frank­rig, og vin­de­ren af det brag kan da og­så se frem til en plads i EM-fi­na­len.

Men spør­ger man de dan­ske Od­dset-spil­le­re, så er der stor tvivl om, hvem af de to stormag­ter, som rent fak­tisk en­der med at vin­de.

Fak­tisk så me­get tvivl, at kryd­set er det klart mest spil­le­de tegn med he­le 45 pro­cent af ind­sat­ser­ne, hvil­ket er me­get us­a­ed­van­ligt, da kryd­set na­er­mest hver gang er det mindst spil­le­de tegn i en kamp.

Af de re­ste­ren­de pro­cen­ter har ty­sker­ne 35 pro­cent af Od­dset-spil­ler­ne bag sig - mens blot 20 pro­cent tror på Frank­rig.

»Spil­ten­den­sen er en smu­le over­ra­sken­de, da ty­sker­ne ka­em­per med fle­re ska­der og ka­ran­ta­e­ne til vig­ti­ge Mats Hum­mels,« si­ger con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

FO­TO: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.