Nej, for­må­let er at ha­en­ge po­li­ti­ke­re ud

BT - - DEBAT -

TORSTEN SCHACK PEDERSEN

del­ta­gel­se i Irak-kri­gen kan en­hver gå ind og la­e­se på Fol­ke­tin­gets hjem­mesi­de. Der kan man la­e­se det be­slut­nings­for­slag, der blev ved­ta­get i sin tid, som var grund­la­get for, at Dan­mark valg­te at gå ind i ko­a­li­tio­nen mod Sad­dam Hus­se­in. Der hav­de va­e­ret et langt for­løb, hvor man for­søg­te at få af­va­eb­net Sad­dam. Og der må man på et tids­punkt sa­et­te hårdt mod hårdt, el­lers kun­ne vi ha­ve fort­sat den dag i dag.

DAN­MARKS GRUND­LAG FOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.