Sy­nes du, at ty­re­løb og ty­re­fa­egt­ning er dy­re­mis­hand­ling?

BT - - DEBAT - Ta­ma Rau

På fa­ce­book.com/ditbt kl. 12.35 Det er sim­pelt­hen ufat­te­ligt, at det sta­dig fo­re­går i 2016. Hvor er det pri­mi­tivt, ondskabsfuldt og ik­ke mindst dy­re­mis­hand­ling. Jeg hå­ber, ty­re­ne får ram på så man­ge af de udyr, der ny­der den form for un­der­hold­ning, og må kar­ma ram­me dem ek­stra hårdt. Jeg vil al­drig no­gen­sin­de bru­ge fem fla­de øre på Spa­ni­en el­ler an­dre lan­de, som ik­ke kan skel­ne mel­lem un­der­hold­ning og dy­re­mis­hand­ling.

901 stem­mer på bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.