Mindst 50 kat­te mel­des sav­net

BT - - SOMMER -

Hu­skat­te strej­fer of­te rundt for se­ne­re at ven­de til­ba­ge til de­res ejer. Men det har ik­ke va­e­ret til­fa­el­det for As­hleigh Hi­cks’ kat Mo­ses, el­ler for de 50 kat­te, der på mystisk vis er for­s­vun­det fra by­en Ti­maru i New Ze­aland. Det skri­ver The Gu­ar­di­an. As­hleig­hs kat Mo­ses ple­je­de el­lers at ven­de hjem igen, og der­for fandt hun det højst be­syn­der­ligt, da den en dag plud­se­lig var va­ek. Hun op­ret­te­de der­for en Fa­ce­book­grup­pe for at sø­ge ef­ter sin kat, og så fandt hun ud af, at hun langt­fra var den ene­ste i by­en, der mang­le­de sit ka­e­le­dyr.

Ale­ne i år er 50 kat­te for­s­vun­det fra by­en – uden at no­gen har set spor ef­ter dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.