Den nye Iron Man bli­ver en pi­ge

BT - - TV / RADIO -

I man­ges øj­ne er su­per­hel­ten Iron Man en mand­lig ka­rak­ter i form af mil­li­o­na­e­ren To­ny Stark, og i Hol­lywood­fil­me­ne af sam­me navn er han per­so­ni­fi­ce­ret ved sku­e­spil­le­ren Ro­bert Dow­ney Jr.

Men nu skal hardco­re fans af teg­ne­se­ri­en til at vaen­ne sig til en lidt an­der­le­des Iron Man. Teg­ne­se­ri­e­pro­du­cen­ten Mar­vel har nem­lig af­slø­ret, at ka­rak­te­ren To­ny Stark vil la­eg­ge sin dragt på hyl­den og i ste­det bli­ve er­stat­tet af den 15-åri­ge af­ro­a­me­ri­kan­ske pi­ge Ri­ri Wil­li­ams. Det skri­ver BBC. Det bli­ver i Mar­vels su­per­hel­te-forta­el­ling ’Ci­vil War 2’, at den 15-åri­ge fra Chi­ca­go ik­la­e­der sig den mas­si­ve Iron Man-dragt, og teg­ne­se­ri­e­for­fat­te­ren Bri­an Michael Ben­dis har for­talt til me­di­et Ti­me, at han blev in­spi­re­ret til ka­rak­te­ren ef­ter at ha­ve bo­et i Chi­ca­go og op­le­vet by­ens vold.

»Den­ne hi­sto­rie om den ge­ni­a­le un­ge kvin­de, hvis liv var ska­em­met af til­fa­el­dig ga­de­vold og en liv­stru­en­de tra­ge­die, men som end­te med at la­e­se på col­le­ge, var me­get in­spi­re­ren­de for mig.

Jeg ta­enk­te, at det var den mest mo­der­ne ver­sion af en su­per­helt - el­ler su­per­hel­tin­de-hi­sto­rie, jeg no­gen­sin­de hav­de hørt,« si­ger idé­man­den bag til BBC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.