Rush Hour

BT - - TV -

Da­gen før Hong­kong over­ta­ges af ki­ne­ser­ne, red­der kom­mis­sa­er Lee en mas­se kunstskat­te fra at fal­de i ha­en­der­ne på for­bry­de­ren Jun­tao. To år se­ne­re ta­ger Jun­tao ha­evn ved at kid­nap­pe kon­sul Hans dat­ter i Los An­ge­les. Kon­su­len til­kal­der Lee fra Hong­kong, der nu skal til at ar­bej­de sam­men med den skø­re Ja­mes Car­ter fra L.A.-po­li­ti­et. TV 2: 21.05

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.