Jag­ten

BT - - TV -

Rov­dy­re­ne i Ark­tis har en sa­er­lig ud­for­dring, hvor års­ti­der­ne aen­drer be­tin­gel­ser­ne for jag­ten. De­res ene­ste mu­lig­hed for at over­le­ve er at til­pas­se sig de skif­ten­de for­hold. At få så me­get ud af de go­de ti­der, at de har no­get at stå imod med i pe­ri­o­der med lidt el­ler in­gen fø­de. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.