Rej­sen til Rio

DAGENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

DR har igen­nem det sid­ste år fulgt ni dan­ske OL-aspiran­ter og de­res kamp for at kva­li­fi­ce­re sig til ver­dens stør­ste sports­be­gi­ven­hed, OL. Hvad skal der til for at bli­ve én af de ud­valg­te? Og hvem en­der med at få bil­let­ten til Rio? I af­ten føl­ger vi bl.a. hånd­bold­pro­fi­len Jes­per Nød­des­bo og ro­er­ne Mads Ras­mus­sen og Rasmus Qu­ist. DR1: 21.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.