Ul­ven sta­dig løs i Eu­ro­pa

BT - - EUROPA LEAGUE - 2016/17 - NY SEJR Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

FC Midtjyl­land hav­de ik­ke den stør­ste mar­gin at ar­bej­de med, da hol­det rej­ste til Li­tau­en for at slå FK Su­d­u­va sam­let i Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen. Hjem­me i Her­ning hav­de de midtjy­ske bron­ze­vin­de­re vun­det det før­ste op­gør 1-0, men der var in­gen slin­ger i val­sen i re­tu­ro­p­gø­ret. Ef­ter 16 mi­nut­ter kun­ne midtjy­der­ne stort set boo­ke bil­let­ten til na­e­ste kamp i Lie­ch­tenste­in, hvor Va­duz ven­ter. For på end­nu et op­la­eg af ko­me­ten Rasmus Nis­sen kom Jess Thorups mand­skab for­an 1-0. Nis­sen fandt med et indlaeg ba­ck­kol­le­ga­en Fi­lip Novak, og så send­te tjek­ken FC Midtjyl­land mod me­re eu­ro­pa­ei­sk spil.

Paul Onu­a­chu hav­de sør­get for sej­ren i før­ste kamp ef­ter et Nis­se­nind­la­eg, men ni­ge­ri­a­ne­ren be­gynd­te re­tu­ro­p­gø­ret på ba­en­ken.

Deri­mod var der ble­vet plads til lands­man­den Rilwan Has­san i star­top­stil­lin­gen. Han har net­op for­la­en­get sin af­ta­le med klub­ben og var der­for med til kam­pen mod Su­d­u­va.

Han bli­ver vig­tig i den midtjy­ske jagt på at nå end­nu et eu­ro­pa­ei­sk grup­pe­spil, som man im­po­ne­re­de så stort i for et år si­den. Her gik man vi­de­re fra grup­pen med Club Brug­ge, Na­po­li og Le­gia Warszawa, in­den Man­che­ster Uni­ted blev for stor en mund­fuld.

Der er sta­dig tre mod­stan­de­re, der skal ned­ka­em­pes, før midtjy­der­ne igen ram­mer det Eu­ro­pa, som klu­be­jer Mat­t­hew Ben­ham har sat som er­kla­e­ret mål hvert an­det år. Den na­e­ste hed­der alt­så Va­duz og kom­mer fra Lie­ch­tenste­in.

FO­TO: CLAUS FI­SKER

Fi­lip Novak score­de kam­pens en­li­ge mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.