Bra­si­li­en øger an­tal­let af sol­da­ter un­der OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - /ritzau/

Bra­si­li­en vil for­hø­je an­tal­let af sol­da­ter, som pa­trul­je­rer ga­der­ne i Rio de Ja­neiro ved som­me­rens OL i au­gust.

Be­slut­nin­gen er truf­fet som kon­se­kvens af den bøl­ge af kri­mi­na­li­tet, som lan­det har op­le­vet på det se­ne­ste, op­ly­ser lan­dets for­svars­mi­ni­ster, Raul Jung­mann.

En bøl­ge af va­eb­ne­de rø­ve­ri­er og sky­de­ri­er på trav­le for­ret­nings­ga­der i de se­ne­ste uger har få­et Rio-gu­ver­nør Fran­ci­sco Dor­nel­les til at be­de mi­li­ta­e­ret om hja­elp for at gø­re ga­der­ne sik­re og tryg­ge un­der OL, forta­el­ler Jung­mann iføl­ge dpa.

Me­re end 21.000 sol­da­ter vil as­si­ste­re ci­vi­le og mi­li­ta­e­re po­li­tien­he­der for at sør­ge for sik­ker­he­den i den olym­pi­ske by - 3.000 fle­re end op­rin­de­ligt plan­lagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.