Par­ken ta­et på røg­fri til land­skam­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - /ritzau/

Frem­over vil det kun på en tri­bu­ne va­e­re mu­ligt at ry­ge til Dan­marks land­skam­pe i Te­lia Par­ken. 77 pro­cent af Par­ken frem­over va­e­re røg­fri.

»Det står helt klart, at langt de fle­ste fans øn­sker at sid­de i et røg­frit om­rå­de. Det er der­for helt na­tur­ligt, at vi øger an­tal­let af røg­frie plad­ser, så vo­res fans får den bedst mu­li­ge op­le­vel­se til land­skam­pe­ne,« ud­ta­ler Ja­cob Lau­e­sen, chef for for­ret­nings­ud­vik­ling hos DBU.

Frem­over bli­ver he­le sta­dion røg­frit med und­ta­gel­se af B-tri­bu­nen, hvor der er 8.755 plad­ser.

Og­så til FC Kø­ben­havns hjem­me­kam­pe i Te­lia Par­ken vil der fra den kom­men­de sa­e­son va­e­re ska­er­pe­de ry­ge­reg­ler.

Klub­ben op­ly­ser på sin hjem­mesi­de, at det frem­over kun va­e­re til­ladt at ry­ge på Ned­re C-tri­bu­nen samt Ned­re B-tri­bu­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.