Agüero fa­vo­rit som PL-top­sco­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pre­mi­er Le­ague ser me­get spa­en­den­de ud på pa­pi­ret i den­ne sa­e­son, og kig­ger man på spil­let om, hvem der bli­ver top­sco­rer, er det og­så en per­le­ra­ek­ke af sto­re nav­ne, der pry­der li­sten.

I sid­ste sa­e­son måt­te Ser­gio Agüero se sig slå­et med et en­kelt mål af Har­ry Ka­ne, men spør­ger man book­ma­ker­ne, er det i na­e­ste sa­e­son den lil­le ar­gen­ti­ner, der kom­mer til at sco­re flest mål af al­le.

Så­le­des gi­ver Dan­ske Spil od­ds 4,50 på, at det sker, mens den sto­re en­gel­ske book­ma­ker Bet365 er helt ne­de i 4,33.

Der er og­så stor enig­hed om, at Har­ry Ka­ne fra Tot­ten­ham er det na­est­bed­ste bud på en top­sco­rer, mens Zla­tan Ibra­him­ovic med od­ds om­kring 11 gan­ge pen­ge­ne fak­tisk er tred­je­fa­vo­rit på book­ma­ker­nes li­ste, selv om han end­nu ik­ke har spil­let et Pre­mi­er Le­agu­e­mi­nut i kar­ri­e­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.