En helt ufor­be­redt krig

BT - - DEBAT -

Krig er det al­vor­lig­ste red­skab, en stat kan ta­ge i brug. Og selv om vi de­pri­me­ren­de nok ik­ke får en li­ge så til­bunds­gå­en­de un­der­sø­gel­se som Chilcot-rap­por­ten af den dan­ske krigsind­sats, så lad os al­li­ge­vel dra­ge den­ne la­e­re: Lad os al­drig igen ac­cep­te­re at del­ta­ge i en krig, der er så dår­ligt gen­nem­ta­enkt af vo­res stats­le­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.