THOMAS ROLAND

CSR-chef i Coop

BT - - DEBAT -

Nej. Al­le su­per­mar­ke­der gør me­get for at und­gå mad­spild. Vi har jo et kraf­tigt øko­no­misk in­ci­ta­ment til at få va­rer­ne solgt. Og hvis ik­ke vi kan få ma­den solgt el­ler gi­vet va­ek til vel­gø­ren­de for­mål, så bli­ver det or­ga­ni­ske af­fald la­vet til bi­o­gas.

Vi har en app, hvor man kan la­e­re om op­be­va­ring og hold­bar­hed. Man­ge tror fejl­ag­tigt, at ma­den er gif­tig, når den har over­skre­det ’bedst før’ el­ler ’mindst hold­bar til’. Og så skal man nø­jes med at kø­be de ma­eng­der, man har be­hov for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.