Fri­hed på fri­bil­let

BT - - DEBAT -

NATO er kun en tro­va­er­dig al­li­an­ce, så la­en­ge al­le bi­dra­ger, som de har lo­vet. Eu­ro­pas sta­bi­li­tet, vel­fa­erd og va­ekst byg­ger på so­li­da­ri­tet mel­lem lan­de­ne. Hvis po­pulis­me og egois­me vin­der, tru­es de in­sti­tu­tio­ner, som Eu­ro­pa byg­ger på. Se blot, hvor­dan det gik i Stor­bri­tan­ni­en. Fri­he­den har en pris. Det er på ti­de, at Dan­mark ud­skif­ter sin fri­bil­let med et fuldt be­talt kon­tin­gent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.