Så­dan re­a­ge­rer po­li­ti­ker­ne på Uber-dom­men

BT - - NYHEDER -

Ras­mus Pre­hn,

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne »Vig­tig doms­af­si­gel­se mod Uber­chauf­fø­rer. Kø­res er­hvervs­ma­es­sig per­son­be­for­dring, skal taxi-loven over­hol­des. Hå­ber ju­stits­mi­ni­ste­ren hol­der ord og la­eg­ger sag an mod sel­ve Uber! Tak til chauf­fø­rer, fag­be­va­e­gel­se (3F mfl.) og Dansk Taxi Råd for at hol­de presset og op­ma­er­k­som­he­den imod ulov­lig­he­der­ne!«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.