Ra­di­ka­le vil lem­pe af­gif­ter på el­bi­ler

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Sal­get af el­bi­ler er styrt­dyk­ket så stejlt, at De Ra­di­ka­le igen vil lem­pe af­gif­ter­ne, som par­ti­et har ind­ført med Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Af­gif­ten skal ind­fa­ses over fem år.

Det fast­slår De Ra­di­ka­les fun­ge­ren­de po­li­ti­ske ord­fø­rer, Lotte Rod. Hun vil lem­pe af­gif­ter­ne, for­di par­ti­er­ne har reg­net med, at der i år sa­el­ges 1.800 el­bi­ler, men sal­get har svig­tet.

»Vi vil sa­et­te af­gif­ten ned på el­bi­ler. Sid­ste år fandt vi pen­ge, som skul­le gø­re det bil­li­ge­re at kø­re el­bil. Nu kan vi se, at der ik­ke er solgt så man­ge, som vi reg­ne­de med. De pen­ge kan vi bru­ge til at gø­re det bil­li­ge­re at kø­be el­bi­ler,« si­ger Lotte Rod

Skat­te­mi­ni­ste­ri­et skøn­ne­de i for­å­ret, at der sa­el­ges 24.100 el­bi­ler indtil 2020 trods af­gif­ter, mens Ener­gi­sty­rel­sen ven­ter, at der kun sa­el­ges 1.000 el­bi­ler i pe­ri­o­den.

FO­TO:THO­MAS LEKFELDT

El­bi­ler skal ha­ve sa­en­ket af­gift, for­di sal­get er styrt­dyk­ket, me­ner De Ra­di­ka­les fun­ge­ren­de po­li­ti­ske ord­fø­rer Lotte Rod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.