Ge­ni­et hyl­des

BT - - NAVNE -

Og den salg­bar­hed tog Justin Tim­ber­la­ke med sig, da han i 2006 fik sit helt sto­re so­lo-gen­nem­brud med al­bum­met ’Fu­tu­reSex/LoveSo­unds’. Kan det he­le Si­de­lø­ben­de med mu­sik­kar­ri­e­ren har Justin og­så va­e­ret for­gyldt gos­sip­stjer­ne. Ef­ter hen­des ut­ro­skab drop­pe­de Tim­ber­la­ke så­le­des sel­ve­ste Brit­ney Spears. Og hy­pen blev ik­ke min­dre, da den blon­de krølt­op i 2004 på di­rek­te tv flå­e­de bryste­hol­de­ren af sel­ve­ste Ja­net Ja­ck­son, da de to op­t­rå­d­te ved Su­per Bowl-fi­na­len.

Justin Tim­ber­la­kes kar­ri­e­re har så­le­des va­e­ret fyldt med ad­skil­li­ge fald­gru­ber. Men for­skel­len på JT og den gen­nem­snit­li­ge po­p­stjer­ne kan op­sum­me­res i ét ord: ’ele­gan­ce’.

Uan­set hvad li­vet ka­ster i ho­ve­d­et på ham, har Justin Tim­ber­la­ke som en klas­sisk Hol­lywood­stjer­ne nem­lig al­tid holdt jak­ken knap­pet og hå­ret fejl­frit strø­get til­ba­ge.

Og selv­om hit­lis­ter­ne i 2012 var stop­fyldt med små JT-klo­ner, så måt­te de al­le vi­ge, da meste­ren selv bra­ge­de til­ba­ge på top­pen med al­bum­met ’20/20 Ex­pe­ri­en­ce’ og hit som ’Mir­ror’ samt san­gen, der si­ger det he­le, ’Su­it and Tie’.

I dag er Justin Tim­ber­la­ke gift med film­stjer­nen Jes­si­ca Bi­el. Sam­men har de søn­nen Silas (ét år). Justin er des­u­den på vej med end­nu et al­bum. Og ud­over film­kar­ri­e­ren, der og­så in­klu­de­rer ’The So­ci­al Network’ og ’In­si­de Llewyn Da­vis’, er JT filan­trop i mil­li­onklas­sen og respek­te­ret gol­f­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.