Smukt sam­spil

BT - - TV - 05:15 07:00 12:15 16:40 20:15 22:00 00:20-05:25 10:20 14:00 16:05 08:45 18:35

”In­struk­tør Men­des spid­der med smer­ten­de smuk­ke bil­le­der og en in­da­edt di­a­log, der sig­na­le­rer sni­gen­de død, den ame­ri­kan­ske mid­del­stand,” skrev BT’s Hen­ning Hø­eg og ud­del­te fem stjer­ner til Sam Men­des’ (Ame­ri­can Beauty, Sky­fall) film om en mid­delklas­se­fa­mi­lie i 1950’er­nes USA. April og Frank Whe­e­ler er et ungt og lyk­ke­ligt par, der bor med de­res to børn i en for­stad til Con­necti­cut. På over­fla­den vir­ker alt per­fekt, men de fø­ler beg­ge en sni­gen­de fru­stra­tion over ik­ke at kun­ne slå til i de­res for­hold og kar­ri­e­re. Frank sid­der fast i et vel­be­talt men ke­de­ligt kon­torjob og April går rundt der­hjem­me og spe­ku­le­rer over, hvor­for hen­des sku­e­spil­kar­ri­e­re al­drig blev til no­get. Fast be­slut­tet på at for­bed­re de­res for­hold be­slut­ter de sig for at flyt­te til Frank­rig. Men en uen­de­lig ra­ek­ke af ska­en­de­ri­er, ja­lou­si og be­skyld­nin­ger er ved at øde­la­eg­ge de­res nye skrø­be­li­ge liv sam­men. Fil­men blev no­mi­ne­ret til tre Oscars uden dog at vin­de, men for­in­den vandt Ka­te Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Win­s­let en Gol­den Glo­be for en su­ve­ra­en pra­e­sta­tion. Hen­des sam­spil med Leo­nar­do DiCaprio slår gni­strer.

(TV3 Puls)

Vi­dun­der­lig og el­sket af al­le. Svensk ko­me­die fra 2007.

Fo­rel­sket i New York. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2013. Blon­di­nens ha­evn. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2001. For­ce Ma­j­eu­re. Svensk dra­ma fra 2013.

Un­der­dog. Svensk-norsk dra­ma fra 2014. Bro­adcast News. Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 1987. Clo­se Up.

Fjer­nt fra ver­dens vrim­mel. En­gelsk dra­ma fra 2015. Mang­le­horn. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. I Ori­gins. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction-film fra 2014. The Ama­zing Spi­derMan 2. Ame­ri­kansk actionfilm fra 2014. Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.