GØR DIT LIV TIL E

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

PO­RTRA­ET at få øj­ne­ne op for den lil­le Gri­ez­mann. Det var net­op stør­rel­sen – el­ler man­gel på sam­me – som kom­pli­ce­re­de fod­boldop­va­ek­sten for ham.

Han blev prø­vet af i fle­re for­skel­li­ge fran­ske, pro­fes­sio­nel­le klub­ber, men ved samt­li­ge prø­ve­tra­e­nin­ger i fik han at vi­de, at han var for lil­le.

»Jeg blev kas­se­ret af man­ge klub­ber som ung, og de brug­te al­le sam­me be­grun­del­se, når de skul­le forta­el­le det. De sag­de ba­re, at jeg var for lil­le,« har Gri­ez­mann sagt til det span­ske sport­s­pro­gram El Lar­gu­ero, der sen­des på ra­dio­sta­tio­nen Ca­de­na SER. Hi­sto­risk fejl­ta­gel­se En af klub­ber­ne, der kas­se­re­de ham, var den fran­ske stor­klub Olym­pique Ly­on. Her tog un­ge An­to­i­ne Gri­ez­mann fle­re gan­ge tu­ren på 70 ki­lo­me­ter frem og til­ba­ge for at tra­e­ne med. Men han blev ve­jet og fun­det for let. En be­slut­ning, som de i Ly­on på for­stå­e­lig vis slår sig selv i ho­ve­d­et over den dag i dag.

»Det var vo­res stør­ste fejl i fle­re år. En hi­sto­risk fejl­ta­gel­se. Vi har få­et en helt, en an­gri­ber som kan vin­de tur­ne­rin­ger for Frank­rig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.