N DRØM

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

var for lil­le. Men det var, da han som 13-årig spil­le­de en tur­ne­ring med Mont­pel­li­er i Pa­ris, at en an­den klub fik øj­ne­ne op for ham. Klub­ben var ik­ke fransk. En ta­lentspej­der ved navn Eric Ol­hats fra den ba­ski­ske klub Re­al So­cie­dad var til ste­de og til­bød Gri­ez­mann at kom­me til to ugers prø­ve­tra­e­ning i Spa­ni­en. Her kun­ne de godt li­de, hvad de så, og så be­gynd­te det at gå sta­er­kt for te­e­na­ge­ren. Te­e­na­ger i et nyt land Ef­ter la­en­ge­re tids pla­ge­ri hos fora­el­dre­ne fik han som 14-årig lov at flyt­te godt 800 ki­lo­me­ter va­ek hjem­me­fra til den fran­ske by Bay­on­ne på gra­en­sen til ba­sker­lan­det i Spa­ni­en, hvor han bo­e­de hos Eric Ol­hats, som op­da­ge­de ham i Pa­ris. På den må­de hav­de han ved sta­dig at kun­ne gå i fransk sko­le bed­re mu­lig­he­der for at fal­de til i det nye land.

I Re­al So­cie­dad star­te­de An­to­i­ne Gri­ez­mann på ung­doms­hol­de­ne, men han blev hur­tigt he­vet op på ’de voks­nes’ re­ser­ve­hold. Ef­ter to go­de sa­e­so­ner i den tred­je­bed­ste, span­ske ra­ek­ke fik han i en al­der af 18 år sin før­ste pro­fes­sio­nel­le kon­trakt. Det var kort her­ef­ter, at han fik sin de­but på første­hol­det, og al­le­re­de et år se­ne­re hav­de han etab­le­ret sig som fast mand, da Re­al So­cie­dad i 2009/2010-sa­e­so­nen ryk­ke­de op i den bedste, span­ske ra­ek­ke.

Her spil­le­de han i sin før­ste La Liga-sa­e­son 37 kam­pe og score­de syv mål. Ef­ter­fulgt af tre end­nu flot­te­re sa­e­so­ner var Gri­ez­mann nu et varmt navn for bå­de stor­klub­ber og det fran­ske lands­hold. Så­le­des kul­mi­ne­re­de det he­le i 2014 for den den­gang 23-åri­ge ko­met. Han kom med Frank­rig til VM i Bra­si­li­en, hvor det dog hver­ken lyk­ke­des ham at kom­me i op­la­eg­ge­rens el­ler målsco­re­rens rol­le. Kort ef­ter slut­run­den blev han for godt 220 mil­li­o­ner kro­ner købt af At­léti­co Madrid, hvor han i si­ne to før­ste sa­e­so­ner er ble­vet hol­dets liga­top­sco­rer med 22 mål.

Nu er den lil­le prins knap så lil­le me­re. Nok en gang er han med Frank­rig til en slut­run­de, hvor han med seks mål og to as­si­ster har va­e­ret EMs helt sto­re op­le­vel­se. I mor­gen kan han kro­ne sit og Frank­rigs mester­va­erk, når EM-fi­na­len skal spil­les i den by, hvor hans nu­va­e­ren­de agent, Eric Ol­hats, for 12 år si­den så ta­len­tet i den lil­le An­to­i­ne Gri­ez­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.