Brønd­by IF sa­el­ger Boysen til Ro­da

BT - - ALKA SUPERLIGA - /ritzau/

Ef­ter blot seks må­ne­der si­ger Brønd­by far­vel til David Boysen.

Brønd­by har mod­ta­get et til­bud fra den hol­land­ske klub Ro­da på den of­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler, som klub­ben har tak­ket ja til, og man har der­for gi­vet Boysen lov til at ta­ge til Hol­land og for­hand­le si­ne per­son­li­ge vil­kår på plads.

Sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech er til­freds med sal­get uden at na­ev­ne be­løb.

»David Boysen har le­ve­ret det, vi hå­be­de, da vi skrev kon­trakt med ham i ja­nu­ar i år. I for­å­ret sat­te han med sit of­fen­si­ve spil pra­eg på vo­res hold med bå­de mål og as­si­ster. »

»Det er må­ske lidt tid­ligt, at vi si­ger far­vel til David ef­ter blot seks må­ne­der, men det er en god mu­lig­hed for David at prø­ve lyk­ken i ud­lan­det. Vi øn­sker David held og lyk­ke med det nye even­tyr,« si­ger Bech til klub­bens hjem­mesi­de.

David Boysen gla­e­der sig over mu­lig­he­den for at kom­me til hol­land­sk fod­bold.

»Jeg vil ger­ne tak­ke Brønd­by for at gi­ve mig mu­lig­he­den for at prø­ve mig selv af i hol­land­sk fod­bold, selv om jeg kun har va­e­ret i Brønd­by i kort tid.«

»Til trods for min kor­te tid i klub­ben, så fø­ler jeg, at jeg fik be­vist mig i Brønd­by, og jeg så frem til at ka­em­pe om plad­ser­ne un­der Ale­xan­der Zor­ni­ger (Brønd­bys tra­e­ner, red.).«

»Men nog­le gan­ge går tin­ge­ne hur­tigt i fod­bol­dens ver­den, og in­ter­es­sen fra Ro­da er en, jeg øn­sker at for­føl­ge,« si­ger Boysen.

I si­ne 17 kam­pe for Brønd­by score­de Boysen tre mål.

»For mig er det det helt rig­ti­ge at skif­te Su­per­liga­en ud med AEres­di­vi­sio­nen og prø­ve mig selv af på det ni­veau.«

FO­TO: LISELOTTE SABROE

Brønd­bys David Boysen skif­ter til den hol­land­ske AEres­di­vi­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.