Dagens op­tur

BT - - TOUR DE FRANCE -

DET AFRI­KAN­SKE HOLD, Di­men­sion Da­ta, har med STEP­HEN CUM­M­INGS’

(FO­TO) triumf nu vun­det fi­re eta­per ved årets Tour de Fran­ce, hvil­ket må si­ges at va­e­re sa­er­de­les im­po­ne­ren­de. Hvem hav­de li­ge tro­et det ef­ter syv eta­per? Godt nok rå­der de over sprin­te­r­en MARK CA­VEN­DISH, men hol­det, der sid­ste år hed MTN-Qhu­be­ka, har ik­ke li­ge­frem ud­ma­er­ket sig sa­er­ligt me­get tid­li­ge­re. Det er sva­ert ik­ke at hol­de af dem og ik­ke mindst de­res fans, som jub­len­de dan­ser med rundt med afri­kan­ske flag og fejrer hol­det. I går var in­gen und­ta­gel­se.

Di­men­sion Da­ta

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.