Bo Ham­bur­ger

BT - - TOUR DE FRANCE -

dansk cy­kel­ryt­ter for TVM »Øv! Jeg vil ri­gig ger­ne ud at kø­re den­ne eta­pe. Jeg lig­ger fint til i klas­se­men­tet. Og i ste­det for at kø­re cy­kel­løb, sid­der jeg en i en bil og kig­ger ud på de bjer­ge, vi skul­le ha­ve kørt. Det er bit­tert. Men vej­ret har og­så va­e­ret van­vit­tigt.

Nå, vi får lov at kø­re de sid­ste 46 ki­lo­me­ter, og hel­ve­de bry­der løs med det sam­me. Det er fuld­sta­en­dig van­vit­tigt. Vi sa­et­ter i gang li­ge for fo­den af et bjerg. Jeg har al­drig no­gen­sin­de set så­dan en start på en bjer­ge­ta­pe. Den kor­te di­stan­ce til mål gør, at det na­er­mest bli­ver én lang spurt.

Puuuh ...Jeg er straks i pro­ble­mer. Jeg er ty­pen, der bli­ver bed­re, når jeg li­ge har kørt hen over et par bjer­ge. Det pas­ser mig vir­ke­lig skidt, at der fra den før­ste me­ter bli­ver kørt va­ed­del­øb. Jeg prø­ver fak­tisk selv at gå med i de før­ste par an­greb, men det dra­e­ber mig – og så er det ren

der­fra. I ste­det har Bjarne ta­get over. Og vi ser ham ik­ke re­sten af da­gen. Han kø­rer ale­ne va­ek ef­ter få ki­lo­me­ter, og han bli­ver al­drig fan­get igen. Puha. Al­le vid­ste, at han var godt kø­ren­de, men hvor er det vildt la­vet ...«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.