Bri­an Holm

BT - - TOUR DE FRANCE -

hold­kam­me­rat med Bjarne Riis på Tele­kom »Bjarne kig­ger mig dybt i øj­ne­ne og si­ger: ’Jeg vin­der den her.’ ’Ja okay, du kø­rer sta­er­kt, men Han er ble­vet num­mer fem og tre de to se­ne­ste år, og jeg tror sgu, han har bra­endt den af. Sport­s­di­rek­tør Wal­ter Go­de­froot tror hel­ler ik­ke på ham. Bjarne er den ene­ste, der tror på det, og han bli­ver ved med at si­ge det. Rej­ser sig op til tak­tik­mø­de­r­ne: ’Jeg vin­der den her.’

Go­de­froot be­slut­ter, at jeg og ty­ske Chri­sti­an Henn skal va­e­re Riis’ op­pas­se­re un­der Tou­ren, hvil­ket jeg fin­der vold­somt ir­ri­te­ren­de. Sid­de en hel Tour og sla­e­be rundt på Bjarne. Jeg sy­nes al­tid, at han sid­der for­kert i fel­tet. Men okay ...«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.