Bri­an Holm

BT - - TOUR DE FRANCE -

»Vi er sta­dig i gult. Det er hårdt. Hold nu ka­eft, hvor er det van­vit­tigt hårdt. Der bli­ver an­gre­bet he­le ti­den, og vo­res hold er forhadt i he­le fel­tet. Og der er ik­ke no­get at si­ge til det. Za­bel har vun­det fle­re eta­per, og Bjarne fø­rer lø­bet. Vi er grå­di­ge, og de an­dre ha­der os for det. In­gen vil hja­el­pe os, og det tvin­ger os til at va­e­re på vagt he­le ti­den. Stress. Bjarne og jeg bli­ver på et tids­punkt ry­gen­de uven­ner. Hvor­for vi gør det, er en lang hi­sto­rie. Men det skyl­des helt sik­kert, at vi er så pres­se­de, som vi al­drig før har va­e­ret det ...«

hold­kam­me­rat med Bjarne Riis på Tele­kom

På bjer­ge­ta­pen op til Su­per­be­sse er Rolf Sø­ren­sen hav­net i et ud­brud sam­men med to af Riis’ klas­se­ments­ri­va­ler. Og i den stej­le fi­na­le er Sø­ren­sen den sta­er­ke­ste. Riis be­hol­der den gu­le trø­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.