Jørn Ma­der

BT - - TOUR DE FRANCE -

Tour de Fran­ce-kom­men­ta­tor for TV2 sam­men med Jør­gen Leth »Hold nu fast, en eta­pe. På et tids­punkt la­der Riis sig fal­de til­ba­ge på dra­stisk manér. Og på de na­e­ste bil­le­der, vi får at se, er Riis va­ek. Jeg når vist at rå­be: ’Riis er sat’!

Men sand­he­den er, at Riis har la­det sig fal­de til­ba­ge med vil­je og med et lil­le ryk te­stet si­ne kon­kur­ren­ter. Og så kø­rer han va­ek. Fan­ta­stisk. I det øje­blik er det, som om 100 gu­le ka­na­ri­e­fug­le fly­ver ud af bry­stet på ham og lan­der på al­le os an­dre.

Riis’ gam­le kap­ta­jn Lau­rent Fig­non sid­der li­ge ved si­den af os. Og da Riis kø­rer va­ek, rej­ser han sig jub­len­de og fa­el­der en lil­le tå­re.

Da Bjarne kø­rer over mål­stre­gen, er Jør­gen og og jeg helt eu­fori­ske, og vi når slet ik­ke at ta­en­ke over, hvad vi skal si­ge. Jeg får vist sagt: ’Kys til Bjarne. Kys til Dan­mark.’ Hvor kom det li­ge fra? Det hav­de jeg ik­ke over­ho­ve­det ik­ke plan­lagt ...«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.