Jørn Ma­der

BT - - TOUR DE FRANCE -

»Jeg mød­te min gam­le ven Ole Ernst. Han hav­de va­e­ret ne­de og op­ta­ge ’Fan­ger­ne på For­tet.’ Og så stod han plud­se­lig dér i vej­kan­ten. I bar ma­ve med et dan­ne­brog ma­let på. Wow! Han spurg­te, om han ik­ke kun­ne få lov at hil­se på Bjarne: ’Bjarne, han er jo på ar­bej­de! Kan folk og­så ba­re hil­se på dig midt un­der en fo­re­stil­ling på det kon­ge­li­ge te­a­ter, Ole?’ Nå, men det lyk­ke­des nu al­li­ge­vel at få Bjarne til at hil­se på Ole ...«

Tour de Fran­ce-kom­men­ta­tor for TV2 i man­ge år sam­men med Jør­gen Leth

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.