Bri­an Holm

BT - - TOUR DE FRANCE -

hold­kam­me­rat med Bjarne Riis på Tele­kom »Ef­ter fe­sten i Pa­ris fly­ver vi til re­ge­rings­by­en i Tys­kland, Bonn, til no­get of­fi­ci­el hyl­dest. Det er hur­tigt over­stå­et. Der­ef­ter fly­ver Bjarne og jeg hjem til Dan­mark i pri­vat­fly. Det er vi ik­ke vant til. Vi ple­jer for det me­ste at kø­re i bil. Vi lan­der i Kø­ben­havns luft­havn, hvor vi bli­ver mødt af ta­end­te vand­ka­no­ner. ’Hvad fan­den, har der va­e­ret il­de­brand?’ ta­en­ker jeg. Men det er til ae­re for os.

Der er så man­ge VAN­VIT­TIGT man­ge men­ne­sker på ga­den. Fra luft­hav­nen og ind til Ti­vo­li kø­rer vi i kon­voj med 15 ki­lo­me­ter i ti­men igen­nem et hav af men­ne­sker. Og det er ik­ke kun Bjarne, men al­le os dan­ske Tour-ryt­te­re, der hyl­des som hel­te. Det her bli­ver be­gyn­del­sen på en ny til­va­e­rel­se for os al­le ...«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.