Tho­mas Riis

BT - - TOUR DE FRANCE -

søn af Bjarne Riis »Vi bli­ver kørt op til Ti­vo­lis ho­ve­d­ind­gang i en åben sport­s­vogn – min far, min mor, min bror og jeg. Der er men­ne­sker og dan­ne­brogs­flag overalt. Og­så in­de i Ti­vo­li, hvor vi kom­mer op på sce­nen og kig­ger ud over de tu­sind­vis af men­ne­sker. Jeg er ik­ke sik­ker på, at jeg helt for­står, hvad der fo­re­går.

Og jeg er over­ho­ve­det ik­ke klar over, at jeg står midt i et af høj­de­punk­ter­ne i dansk idra­ets­hi­sto­rie. Så­dan er det åben­bart ba­re, når ens far er cy­kel­ryt­ter. Så kom­mer man op på sce­nen i Ti­vo­li og bli­ver hyl­det af en mas­se men­ne­sker ...«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.