Jørn Ma­der

BT - - TOUR DE FRANCE -

Tour de Fran­ce-kom­men­ta­tor for TV2 i man­ge år sam­men med Jør­gen Leth »Vi er i Pa­ris på Champs-Élysées! Da jeg på et tids­punkt skal ud at tra­e­de af på na­tu­rens veg­ne, mø­der jeg til­fa­el­digt Pe­ter Sch­mei­chel, der rå­ber: ’Ma­der, det her er sgu stør­re end 1992’ ...«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.