Frank­rig er kla­re fa­vo­rit­ter til gul­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - • FO­TO: AFP

Så er der kun én kamp til­ba­ge ved EM. Fi­na­len i mor­gen i Pa­ris spil­les som be­kendt mel­lem Frank­rig og Portu­gal, og nor­malt ple­jer fi­na­ler of­te at va­e­re spa­en­den­de og ufor­ud­si­ge­li­ge.

Men så­dan bli­ver det ik­ke i mor­gen, hvis man spør­ger book­ma­ker­ne. Frank­rig er nem­lig ble­vet ret så kla­re fa­vo­rit­ter, hvil­ket gi­vet­vis ha­en­ger sam­men med for­de­len af hjem­me­ba­ne og så det fak­tum, at man eks­pe­de­re­de de ty­ske ver­dens­me­stre ud i se­mi­fi­na­len.

Så­le­des er det hø­je­ste od­ds net­op nu på fransk guld blot 1,47 hos To­nyBet, mens stort set al­le an­dre lig­ger om­kring 1,45. Det gi­ver så mod­sva­ren­de et højt od­ds på po­rtu­gi­ser­ne.

Tror man på, at Cri­sti­a­no Ro­nal­do en­de­lig kan få en stor triumf med lands­hol­det, er der i skri­ven­de stund od­ds 2,90 at sco­re sig hos Uni­bet på guld til Portu­gal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.