LANGSKUDDET 2,60

DJUR­GÅR­DEN - NOR­RKÖPING SVE­RI­GE ALLSVENSKAN, KLOKKEN 16.00 NOR­RKÖPING VIN­DER KAM­PEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De sven­ske me­stre fra Nor­rköping har ud­over Ar­nor Traust­a­son holdt sam­men på guld­trup­pen, og lig­ger da og­så li­ge nu num­mer to i ta­bel­len ef­ter Malmö. For­men var fin før EM-pau­sen, og man skal ha­ve go­de chan­cer for at sky­de an­den halv­del af sa­e­so­nen godt i gang. Djur­går­den slut­te­de nem­lig for­å­ret for­fa­er­de­ligt af med elen­digt spil og syv ne­der­lag i de sid­ste ni kam­pe. Der­til kom­mer, at Djur­går­den-top­sco­rer Sam Jo­hns­son ik­ke er med på grund af syg­dom, hvil­ket er en klar sva­ek­kel­se for va­er­ter­ne. Der­for prø­ves et spil på ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.