An­dreas Bu­be ude af EM i at­le­tik

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der var på for­hånd sto­re for­vent­nin­ger til An­dreas Bu­be ved EM i at­le­tik. Men den ru­ti­ne­re­de dan­ske 800 me­ter-lø­ber, der tid­li­ge­re har vun­det sølv og er ble­vet num­mer fi­re ved EM, for­må­e­de ik­ke at lø­be sig i fi­na­len.

De tre før­ste lø­be­re i hver af de to se­mi­fi­na­ler samt de to hur­tig­ste ti­der gik i fi­na­len, og Bu­be løb ak­ku­rat 15 hund­re­de­de­le af et se­kund for lang­somt til at gå vi­de­re på tid.

I fi­na­len i 3.000 me­ter for­hin­drings­løb blev dan­ske Ole Hes­sel­b­jerg num­mer 11.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.