Nyd na­tu­ren

BT - - INDHOLD - Hel­le Lho Han­sen Re­dak­tør BT We­e­kend

Uden­for min ho­ved­dør står en ro­se i en pot­te. Det har den gjort i man­ge år. Jeg er ik­ke ha­ve­men­ne­ske, og den er ik­ke no­gen pryd – hver­ken for øjet, kruk­ken el­ler ha­ven. Ro­sen har skim­mel og lus og er ba­salt set en for­krøblet gren, der al­drig har be­slut­tet sig for, om den vil va­e­re busk el­ler stilk. Men én gang hver sommer blom­strer den. Ik­ke overdå­digt. Nae, den ba­e­rer én blomst (i år fik den fak­tisk to). Blom­ster­ne er fi­ne, ly­se­rø­de, ful­de af krøl­le­de kron­bla­de – og de duf­ter. Af sommer, sol, ci­tron og var­me – en co­ck­tail, der for mig duf­ter pra­e­cis som lyk­ke... I to uger ny­der jeg den. Hver gang jeg tra­e­der ud ad dø­ren, og hver gang jeg går ind, buk­ker jeg mig – og snu­ser. La­der duf­ten tra­ek­ke no­ter op gen­nem na­e­sen og for­plan­te sig til hjer­nen, hvor jeg er sik­ker på, at den ud­lø­ser et til­tra­engt skud sero­to­nin. I den­ne uge ser vi på ha­ver. Hvor­dan de – og na­tu­ren ge­ne­relt – har en te­ra­pe­u­tisk og af­slap­pen­de virk­ning på os. Min ro­se er for la­engst af­blom­stret. Nu lig­ner den dét, den er 351 da­ge om året – en blad­fat­tig pind med lus og skim­mel. Men 14 da­ge hver sommer er den ren­dyr­ket lyk­ke. Er du vild med blom­ster, men ik­ke med jord un­der neg­le­ne, så tjek mo­desi­der­ne – der er al­le mu­lig­he­der for at gå i fuldt fl­or...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.