UGENS APP

BT - - NOTER - Navn: Til­ga­en­ge­lig: Pris:

Bi­u­dee. Gra­tis. På iPho­ne og An­droid. Pas på din hud og hold dig smuk. Den nye app Bi­u­dee, der er ud­vik­let af dan­ske hud­la­e­ger, vej­le­der dig til en livs­stil, der mind­sker hu­dens al­dring. Du be­skri­ver di­ne va­ner og en ra­ek­ke fy­si­ske ka­rak­te­ri­sti­ka for Bi­u­dee, og app’en ta­ger dig ved hån­den og kom­mer med for­slag til, hvor­dan du kan ju­ste­re di­ne va­ner og livs­stil, så du bedst pas­ser på dig selv. Ap­pen vur­de­rer bl.a. di­ne solva­ner, kost, søvn­kva­li­tet, stres­sfak­to­rer m.m. – alt sam­men for­hold, der kan af­la­e­ses i din hud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.