Li­se Baa­strup Ni­el­sen

BT - - INTERVIEW -

• Født 20. marts 1984 i Sil­ke­borg. • Ud­dan­net på Sku­e­spil­ler­sko­len ved År­hus Te­a­ter. • An­sat ved Aal­borg Te­a­ter i fi­re år, hvor hun bl.a. spil­le­de Sal­ly Bow­les i ’Ca­ba­ret’, og ’Snedron­nin­gen’. • Gen­nem­brud­det kom i 2012 i tv-se­ri­en ’Ri­ta’. Hen­des fi­gur, ’Hjør­dis’ blev så po­pu­la­er, at den fik sin egen se­rie med hen­de som ho­ved­per­son. • Modt­og i 2012 Lauritz Fon­dens ’Believe in you-pris’. • Med­vir­ke­de i TV2s un­der­hold­nings­pro­gram ’Rundt på gul­vet’. • De­bu­te­re­de den­ne sommer i Cir­kus­revy­en og er hy­ret til na­e­ste sa­e­son og­så. • Hver tirs­dag i juli syn­ger hun ’Tirs­dag­sto­ner’ i Ti­vo­li. • Til ef­ter­å­ret skal hun spil­le ’Svan­tes Vi­ser’ på Nør­re­bro Te­a­ter med An­ders W. Ber­tel­sen. Des­u­den med­vir­ker hun i DRs ju­le­ka­len­der til de­cem­ber. • Har ho­ved­rol­len i Det Kgl. Te­a­ters op­sa­et­ning af ’Mon­ster’, der får pre­mi­e­re til ja­nu­ar. • Er ka­e­re­ste med Kri­stof­fer Har­ris. • Brød­re­ne Sø­ren og Ras­mus Baa­strup har skre­vet en hyl­dest til Dirch Pas­ser, som hver af­ten op­fø­res i Cir­kus­revy­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.