Nam nam fi­ske­del­ler (Til to pers.)

BT - - SLANK -

100 g lak­se­kød 100 g tor­ske­kød 100 g lys­sej­kød 100 g rød­løg 50 g to­mat­kon­cen­trat 20 g rød chi­li 1 tsk. re­vet in­ge­fa­er 1 aeg 50 g re­vet em­men­t­ha­ler ½ tsk. spids­kom­men 1 tsk. kar­ry 1 tsk. hi­ma­lay­a­salt Koko­so­lie til steg­ning

Så­dan gør du:

La­eg fisk uden skind og rød­løg i grove styk­ker i en food­pro­ces­sor. Blend med to­mat­kon­cen­trat, hak­ket chi­li, in­ge­fa­er, aeg, ost samt kryd­de­ri­er­ne. Form far­sen til del­ler, der ste­ges gyld­ne i olie på en ste­ge­pan­de. Alt af­ha­en­gig af stør­rel­sen skal del­ler­ne, ste­ge mel­lem fem og syv mi­nut­ter på hver si­de. Ser­ver på en bund af to­matsau­ce la­vet af stil­k­to­ma­ter, hvid­løg, sa­lat og frisk­kva­er­net pe­ber samt frisk ore­ga­no. Alt sam­men blen­det. Py­nt med estra­gon el­ler an­den frisk kryd­derurt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.